ภาพรวม

Fresco IT คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Business Transformation Consulting) เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และ พัฒนาทางด้านไอทีและเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งมอบบริการทางด้านไอทีอย่างครบวงจรทั้ง Custom Software Development, Infrastructure Services, Hardware Leasing และ System Integrator ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า โดยเราสามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการทำความเข้าใจปัญหาทางธุรกิจ การวางกรอบแนวทาง และ การเก็บ วิเคราะห์ รวบรวมความต้องการของลูกค้า รวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อส่งมอบโซลูชันส์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับความต้องการใช้งานขององค์กรลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Fresco IT ยังมีบริการ IT Professional Support โดยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน IT ในองค์กรของลูกค้าทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและ ขนาดใหญ่ เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพื้นฐานในองค์กร

ในปัจจุบัน Fresco IT ได้ขยายขอบเขตการให้บริการต่างๆไปในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มบริการด้านสุขภาพ (Healthcare), กลุ่มพลังงาน (Power & Energy) , กลุ่มซีเมนต์และก่อสร้าง (Cement and Construction), กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Part), กลุ่มเหล็ก (Steel) และ กลุ่มการแปรรูปอาหาร (Food Processing) โดยเรายังคงมุ่นมั่นพัฒนาโซลูชันส์ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

ทำไมต้องเลือกเรา ?

  • ทีมงานของเรามีความรู้ทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมในการใช้เทคโนโลยีล่าสุด พร้อมทั้งเข้าใจปัญหา และ ความต้องการทางธุรกิจ
  • เรามีเรื่องราวความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำเพื่อส่งมอบโซลูชันส์ที่ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และ งบประมาณ ของลูกค้า
  • ด้วยประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับการใช้ Lean Principle, Agile Methodology และกระบวนการทางธุรกิจ เราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาและปรับใช้โซลูชันส์ในลักษณะที่ง่ายขึ้นเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

ร่วมงานกับเรา

เฟรสโก้ ไอที กำลังมองหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อขยายทีมและเพิ่มศักยภาพขององค์กร มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปด้วยกันกับเรา