เลือกบริการของเรา

Custom Software Development

เราให้บริการให้คำปรึกษา และ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แบบกำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ แต่ละธุรกิจของลูกค้า ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญการ…

Infrastructure Services

เราให้บริการด้านการออกแบบโครงสร้างระบบไอทีในองค์กร ตั้งแต่บริการออกแบบระบบโครงข่าย (Network), ติดตั้งและวางระบบ Server, จัดการ Cloud…

IT Professional Support

IT Support and Helpdesk
เราให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาไอทีระดับองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะงานหลายระดับเพื่อลดภาระ…

Digital Transformation Consulting

เราให้คำปรึกษาในด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารธุรกิจหลากหลายประเภทให้ มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง…

Hardware Leasing/Rental

บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ และ โน๊ตบุ๊ค เรามีความเข้าใจว่าปัจจุบันโลกดิจิทัลหมุนไปอย่างรวดเร็ว เป็นการยากสำหรับลูกค้าที่จะลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค…

Professional Training

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของบุคลากรด้านไอทีหลากหลายมิติ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรสากลต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ…

System Integration

IT Support and Helpdesk
เราให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาไอทีระดับองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญตามลักษณะงานหลายระดับเพื่อลดภาระ…

Hardware Leasing/Rental

บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ และ โน๊ตบุ๊ค เรามีความเข้าใจว่าปัจจุบันโลกดิจิทัลหมุนไปอย่างรวดเร็ว เป็นการยากสำหรับลูกค้าที่จะลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค…

Professional Training

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของบุคลากรด้านไอทีหลากหลายมิติ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรสากลต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ…

System Integration

ด้วยประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ Fresco IT ในฐานะ System Integrator (SI) พร้อมให้บริการ IT Solutions ครบวงจรแบบ One Stop…

Products and Technologies We Work with